باسمه تعالی
 
 
 
پذیرفته شده گرامی
 
با سلام،
لطفا با توجه به مطالب ذیل، پس از مطالعه دقیق آیین نامه نقل و انتقال دانشجویی نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه منادا اقدام نمایید.
 

 

1-  ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 به اتمام رسیده است.
2- با اطلاع کامل از مفاد آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، متناسب با شرایط خود، ماده درخواستی را انتخاب نمایید. (تغییر نوع درخواست در زمان مقرر ثبت نام نقل و انتقالات دانشجویی در سامانه منادا، حداکثرتا 24 ساعت پس از ثبت درخواست، بدون پرداخت هزینه بررسی مدارک امکان پذیر خواهد بود و پس از آن صرفا در زمان مقرر با پرداخت هزینه بررسی مدارک امکان ثبت مجدد درخواست وجود خواهد داشت.)
3-بعد از مرحله هزینه درخواست، مقتضی است برای تکمیل فرایند و دریافت کدرهگیری نسبت به تایید نهایی و دریافت شماره پرونده درخواست خود اقدام نمایید.
4- ثبت درخواست با شماره داوطلبی ( شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی) و کدملی امکان پذیر است. 
5-  از سپردن ثبت درخواست به افراد دیگر خودداری نمایید.
6- آخرین وضعیت درخواست های مواد ثبت شده بر اساس مفاد آیین نامه نقل و انتقال دانشجویی به صورت آنلاین در سامانه قابل مشاهده خواهد بود.
7- واجدین شرایط ماده های 2-1، 3-1، 6،7 و 11  آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویی، از بدو پذیرش امکان ثبت درخواست خواهند داشت.
8- واجدین شرایط سایر ضوابط آیین نامه پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی امکان ثبت درخواست خواهند داشت.
 
 
 

تذکر مهم 1:پس از اتمام زمان ثبت درخواست نقل و انتقال، امکان ویرایش تبصره و ماده انتخابی وجود ندارد. لذا قبل از انتخاب ماده مورد نظر شرایط موجود در آیین نامه را به دقت مطالعه نمایید.

تذکر مهم2:صحت کلیه مدارک و مستندات بر عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم صحت مدارک ارایه شده در هر مرحله از فرایند رسیدگی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

تذکر مهم 3: در صورت عدم امکان ورود با اطلاعات هویتی و مشاهده خطای " اطلاعات شما در بانک موجود نمی باشد"  از طریق   ارسال پیام   به مدیر سیستم موضوع را گزارش فرمایید.

تذکر مهم 4:پذیرفته شدگان واجد شرایط انتقال از بدو پذیرش ماده های 2-1، 6،7 و 11 نیازی به ثبت نام در واحد مبدا نخواهند داشت.

 

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان متقاضی، می بایست دارای شرایط عمومی مندرج در شیوه نامه باشند.
  • جدول همترازی واحدها و مراکز
  • آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویی